Contact Us,

65-1391 Kawaihae Rd
Kamuela, Hawaii 96743
Phone: (808) 652-1098

konanebrothershawaii@gmail.com
              "Kanaka 'ele lele ai Kanaka kea."
Black moves, jumping and eating white.  Black eats white.
                                                                                                     a konane move
players of the Hawaiian game: Konane
Konane: The Ancient Hawaiian Game For Modern Times
Check out our Facebook Page:Konane/games and toys